topholder
 
 
| Home | Historie | Vlootlijst | Modelbouw | Diversen | Anekdotes | Videos | Links | Gastenboek | Contact |
round
rubriek image
  content_top
historie
Historie van Reederij Gebr. Goedkoop van 1842 t/m 2002

Historie van de latere Reederij Gebr. Goedkoop periode 1807 tot heden (oprichter Jan Goedkoop geb. 7-11-1781 overl. 1-3-1855 - op chronologische volgorde:

  • 1814 - 1826. Jan Goedkoop vaart op Texel , Nieuwediep en Pampus tot 1817 met kaagschip de Twee Gebroeders, daarna met ??, vanaf 1819 met een nieuw schip "de Jonge Daniel". Tevens handelt Jan Goedkoop in bakstenen van uit België, welke hij ook per andere schippers naar Holland brengt, tevens andere niet nader bekende transacties.

  • 1826 - 1921. Een lichterdienst van Amsterdam - Nieuwediep met drie nieuwe schepen, welke gesleept worden door paarden van de jaagdiensten.

  • 1828 - ? . Jan Goedkoop aannemer van Publieke werken o.a wegen, kanalen en havenonderhoud.
  • 1829 - 1840. Jan Goedkoop hoofdaannemer van militaire transporten.
  • 1837 - ?. Jan Goedkoop pachter van de Nieuwe Haarlemmer Schutsluis (bij het Singel)
  • 1840 - 1852. Concessionaris van de gezamenlijke jaagdiensten langs het Groot Noordhollandskanaal.
  • 1842. Gebroeders Goedkoop (Daniel & Pieter) zetten de zaken van Jan Goedkoop voort, met uitzondering van de lichterdienst deze blijft Firma Jan Goedkoop.
Naamlijst der Lichterschippers , benevens die hunner schepen
van Jan Goedkoop. (bijgenaamd Jan Koopal)
Schippers
Schepen
Tonnenmaat
A.Klein
Vrouwe Helena
117
P.Mos
Java's Welvaren
146
J de Haan
Jonge Frederik
99
D.C. Kaan
Anna Elisabeth
115
Jan Bood
Vrouw Antje
80
Jan Goedkoop
Elizabeth & Alida
172
J. Rotgans
Vrouw Anna
116
M. Brouwer
Vrouw Geertruida
100
G. Goedkoop
Drie Gebroeders
120
F. Keiser
Drie Gebroeders
119
C. Tromp Jr
Acht Gebroeders
155
B. Goedkoop
Jonge Daniël
225
S. Egoen
Jonge Jan
153
J. Balk
Zwartsluis
99
D. Jansen
Willemsoord
103
H. Groeneveld
Mercurius
202
K. de Boer
Hermine
102
Jacob Oostendorp
Vrouw Petronella
159
N. Mostert
Helena
107
C.A. Kaan
Hoop - Liefde
114
P. Bood
Jonge Pieter
145
D. Lakke
Dankbaarheid
150
W. Kaleveld
Vrouw Trijntje
96
G. van Montfrans
Petronella Johanna
161
D. Duinker
Twee Gezusters
116
H. Klein
Eendracht maakt Macht
118
L. v.d. Wijk
Vrouw Sara
113
W. Zwart
Drie Gebroeders
106
J. V. Doorn
Castor
111
P. Lakke
Jonge Wouter
160
W. Goedkoop
Amsterdam
112
J. de Groot
Twee Gezusters
98
B. de Vries
Henriëtte
103
G. Tromp
Sr. Bernardus
165
S. Groot
Willemina
158
Jacob Bood
Onrust
135
G.Oostendorp
Nieuwediep
178
R. de Haan
Vier Gebroeders
99
M. Kalf
Drie Gebroeders
102
A. Timmer
Joannette
101
H. Groot
Onderneming
98
J. Klein
Anna Cornelia
115
C. Dijker
Jonge Pieter
111
A. Goedkoop
Stad Hasfelt
128
C. Asjes
Twee Vrienden
85
Oprichters Firma Gebroeders Goedkoop
daniel goedkoop pieter goedkoop
Daniel Goedkoop
Pieter Goedkoop
1 Februari 1842 t.o.v. Notaris Johannes Commelin.

1 Januari 1882 is Daniel Goedkoop opgehouden solidair Vennoot te zijn,
en is vanaf die tijd Commanditair Vennoot geworden.

24 December 1882 is Pieter Goedkoop overleden.

1 Januari 1882 zijn de volgende personen solidaire Vennoten geworden:

jan goedkoop
wouter goedkoop
pieter goedkoop
jan pieter goedkoop
Jan Goedkoop
Dzn
Wouter Goedkoop
Dzn
Pieter Goedkoop
Dzn
Jan Pieter Goedkoop Pzn.
1890 heeft Pieter Goedkoop Dzn. opgehouden solidair Vennoot te zijn.

28 Februari 1892 is Wouter Goedkoop Dzn. overleden.

1 Januari 1898 heeft Jan Pieter Goedkoop opgehouden solidair Vennoot te zijn.

11 Juli 1898 heeft Jan Goedkoop Dzn. provocatie verleend aan zijn zoon
Jan Goedkoop Junior,die sinds 17 Juli 1893 al op kantoor werkte.

2 Oktober 1901 is Jan Goedkoop Dzn. overleden.

2 Oktober 1901 is Jan Goedkoop Junior enig firmant geworden.


1851 - 1887. Gebroeders Goedkoop in de grote vaart,1851 boekhouders van de Brik Juno.

In 1858 negen schepen met een totaal van 3323 ton.

In 1875 een maximaal tonnage van 6089 ton verdeeld over vijf fregatten.

1852. Deelname in de Drentsche Veen en Middenkanaal Mij.

1854. Opening eerste kanaalpand,waarbij de Directie aan boord was van de

boeier "De Twee Gebroeders" van de dhr. Goedkoop.

1855. Gebroeders Goedkoop pachters van het Buiksloter Veer.

1858 - 1869. Gebroeders Goedkoop pachters van het Tolhuis.

1858. Gebroeders Goedkoop tezamen met G.Schaak en J.van Haaften aannemers
van de bouw Ooster en Westerhoofd voor totaal f 430.000.

Stoombootdienst Amsterdam - Purmerend.

In 1859 geopend met trek- of jaagschuiten en in 1866 voortgezet met stoomboten in aansluiting met de diligences op het traject Purmerend - Hoorn.

Schroefstoomboot "Stad Amsterdam" in 1866 in dienst gesteld.

Veeboot "BEEMSTER" in 1872 in dienst gesteld.
Schroefstoomboot "ANTILOPE" in 1869 in dienst gesteld.
Salonboot "MERCURIUS" in 1878 in dienst gesteld.
Salonboot "CERES" in 1881 in dienst gesteld.

De dienst is geëindigd op 31 december 1897 door verkoop van de salonboot "CERES", schroefstoomboot "ANTILOPE", het stationsgebouw te Purmerend, evenals dat te Buiksloot, de aanlegsteigers Purmerend, Purmerland, Schouw en Buiksloot aan de Noord-Hollandsche Tramweg Maatschappij voor
f 34.000,--.


1862. Opening sleepdienst in het Oosterdok met radersleepboot Oosterdok.

1864. Deelname Gebroeders Goedkoop in steengroeve Hummelsberg bij Linz (1/2 aandeel ad 50 mille).

1866. Opening schroef stoomsleepdienst "Noord-Holland" met drie nieuwe sleepboten.

1872. Opening sleepdienst op het Noordzeekanaal tot Velzen (t.b.v. kanaal en sluisbouw).

1876. Opening sleepdienst op Noordzeekanaal tot sluizen IJmuiden.

Stoombootdienst Amsterdam - IJmuiden

Op 12 augustus 1876 geopend. s.s. "DOLPHIJN" gebouwd in 1878. s.s. "STAD PURMEREND"aangekocht in 1876.
De dienst is geëindigd op 1 mei 1920 door verkoop van de schepen, stations en steigers aan N.V. Alkmaar Packet voor de som van f 475.000,--.

Sleepdienst op de Rijn

Schroefsleepboot "MARIE"in dienst gesteld op 1 januari 1879, gebouwd voor
f 82.000 in 1887 verkocht.

Stoombootdienst Amsterdam - Beverwijk

Jaar van opening onbekend. s.s." Pomona 2" 1881 dienst gestaakt.

Aandelen in steenbreuken te Linz en Rhein

31 december 1882: 1/4 aandeel in steenbreuk Dattenberg f 26.000,--
1/4 aandeel in steenbreuk Wolfsberg f 4.000,--
1/4 aandeel in steenbreuk Hummelsberg f 50.000

Stoombootdienst Amsterdam - Monnickendam - Edam

Geopend in december 1884 met de 2 salonboten "Monnickendam" en "Edam"; de dienst is na scherpe concurrentie met de Noord-Hollandsche Tramweg Mij. opgeheven in januari 1889.

Radersleepboten "Overijssel"en Oosterdok"en sleepbootje "Vooruitgang" werden in 1885 verkocht.

1885. Gebroeders Goedkoop verzorgen tournee Keizerin van Oostenrijk met stoomjacht.
Firmant Pieter Goedkoop als begeleider aangezocht.

Stoombootveer op de Amstel.

Werd geëxploiteerd van 1886 tot 1889 en in dat jaar verkocht aan de Gemeente Amsterdam. Onderhield verbinding op de Amstel bij de Tolstraat tussen linker en rechter- oever.

Winst- en verliesrekening van Gebr. Goedkoop van 1894 tot 1905.

1894 verlies f 2.259,-- 1900 winst f 2.703, --
1895 verlies f 14.696, -- 1901 winst f 2.137, --
1896 verlies f 9.650, -- 1902 winst f 10.150, --
1897 winst f 8.450, -- 1903 winst f 6.374, --
1898 winst f 1.202, -- 1904 winst f 9.113, --
1899 winst f 1.274, -- 1905 winst f 23.159, --

In april 1900 kreeg de firma Gebr. Goedkoop concurrentie van P. Visser te IJmuiden, die een sleepboot bezat, waarmede hij buitengaats de schepen bestemd voor Amsterdam en Zaandam buitengaats opwachtte en ze aannam om bij aankomst sleepbootassistentie te verlenen.
Zodoende werd Gebr. Goedkoop dikwijls genoodzaakt om tegen belachelijk lage sleeplonen werk aan te nemen om Visser er buiten te houden.
Om de concurrentie met meer succes te kunnen voeren, huurde Gebr. Goedkoop van de Heer Van Eyck te Schiedam de zeesleepboot "Maas"waarmede runner Evert Kruger van de firma Gebr. Goedkoop eveneens buitengaats ging varen.
Daar de "MAAS" harder liep dan de sleepboot van Visser was runner Kruger meestal het eerst aan boord en kreeg dan de beste kans het sleepwerk te krijgen.
Jan Goedkoop Jr. reisde naar Duitsland en sloot met diverse rederijen kontrakten af, zodat de kapiteins van deze schepen gebonden waren uitsluitend de sleepboten van Gebr. Goedkoop te nemen.
In november 1900 gaf Visser de concurrentie op.
In juni 1900 maakte Gebr, Goedkoop een overeenkomst met de sleepdienst Hoogendijk te Zaandam, waarbij werd overeengekomen dat Hoogendijk de houtboten bij aankomst in de Zaan zou slepen, terwijl Goedkoop deze schepen bij vertrek zou slepen. In de overeenkomst was clausule opgenomen, dat wanneer een der partijen zich niet aan de afspraak zou houden, hij f 50,-- boete voor elke overtreding zou moeten betalen.
Het duurde niet lang of hoogendijk ging ook de zeeschepen uit de Zaan slepen, geheel in strijd met de overeenkomst wat tot resultaat had, dat Hoogendijk meer dan honderd maal f 50,-- boete betaald heeft.
Toen hem dit te duur werd hield hij op met slepen en werd het contract door de firma Gebr. Goedkoop opgezegd.
In april 1901 kreeg Gebr. Goedkoop andermaal concurrentie, nu van de Internationale Tug Company. directeur de Heer Horstmann uit Rotterdam.
Dit was een zeer kapitaalkrachtige maatschappij met tal van sleepboten,die het sleepbedrijf uitoefenden, zowel te Rotterdam en Antwerpen als te Londen. De I.T.C. begon een felle concurrentie met 2 snellopende boten buitengaats en drie sleepboten in de haven van Amsterdam.
Gebr. Goedkoop huurde daarop direct een sleepboot "WILLEM HENDRIK" van de sleepdienst Roelofs te Rotterdam.
Door het gunstige jaar getijde konden ook de eigen sleepboten van Gebr. Goedkoop naar buiten worden gestuurd ten einde zo gauw mogelijk aan boord van de zeeschepen te kunnen komen.
De sleepboten lagen daartoe reeds voor Zandvoort en Wijk aan Zee.
Zo spoedig Gebr. Goedkoop van de cargadoors vernamen dat er een schip naar Amsterdam was bevracht, of vertrokken bood zij telegrafisch het verslepen van het schip aan de betreffende rederij aan tegen zeer lage prijzen als b.v. f 1,- voor slepen vanaf IJmuiden en f 10,- voor assistentie bij aankomst voor de stad.

De Heer J.H. Bergmann was agent voor de I.T.C. te Amsterdam en trachtte op zijn beurt het slepen bij vertrek ter plaatse aan te nemen, Waarmede hij echter weinig succes bereikte. Gebr. Goedkoop ondervond grote steun van de Amsterdamse cargadoorskantoren, waarmede zij reeds sedert tal van jaren zeer bevriend was. In augustus 1901, dus nog in hetzelfde jaar, begon de concurrentie van de zijde der I.T.C. te verslappen en was het niet langer nodig de sleepboot "WILLEM HENDRIK" in huur te houden. In november kwam van de Heer Horstmann het voorstel om zich uit de Amsterdamse Haven terug te trekken., indien Gebr. Goedkoop hemf 25.000,-- uitkeerde.
Dit voorstel werd niet aangenomen en de concurrentie werd evengoed geëindigd, dit heeft Gebr. Goedkoop, maar nog veel meer de Internationale Tug Company zeer veel geld had gekost.

Gebr. Goedkoop heeft van 1899 t/m 1905 een dienst geëxploiteerd van IJmuiden naar de Noordzee tot nabij de pier van Scheveningen voor passagiers; de dienst werd eerst dagelijks uitgevoerd met het s.s. "SOMMELSDIJK"dat daarvoor te Dordrecht gehuurd werd; vele dagen kon de wind en slecht weer niet gevaren worden en waren er alleen des zondags voldoende passagiers om de tocht rendabel te doen zijn; daar de vervoerscapaciteit van Amsterdam naar Velsen en IJmuiden te gering was, huurde de firma het volgende seizoen de salonboot Zwolle van de firma Koppe die alleen des zondags voer en ook de passagiers van Amsterdam tot IJmuiden vervoerde en darna bij gunstig weer de tocht op de Noordzee uitvoerde.
Deze Noordzeetochtjes waren toch te afhankelijk van de weergesteldheid en zijn na drie of vier seizoen uitgevoerd te zijn gestaakt.

Toen de enige firmant van de firma Gebr. Goedkoop, de Heer Jan Goedkoop Dzn, na een ongesteldheid van 10 dagen op 2 oktober 1901 te 3 uur n.m. overleed in zijn woning Binnenkant 18 te Amsterdam ( waar beneden de kantoren gevestigd waren) , volgde zijn enige zoon Jan Goedkoop Jr. hem op.
Deze was geboren op 8 oktober 1875, dus 25 jaar oud, en werd door zijn ooms, Pieter Goedkoop Dzn en Daniël Goedkoop Dzn met de leiding belast met een proeftijd van 6 maanden.
Dit in verband met een obligatieschuld van circa f 83.000,--, die de firma toen nog bij familieleden van wijlen den Heer Jan Goedkoop Dzn. had.
Jan Goedkoop Jr. was sinds 17 juli 1893 en vanaf 1898 als procuratiehouder op het kantoor van Gebr. Goedkoop werkzaam.
De firma exploiteerde toen de stoombootdienst van Amsterdam naar IJmuiden met de salonboten "DOLHIJN" en "MERCURIUS", de veeboot "BEEMSTER" voor het vervoer van vee tussen Purmerend en Amsterdam en tijdens de veemarkten ook van Texel, Hoorn, Alkmaar en Leiden, evenals de goederenvrachtdienst van Amsterdam op den Helder met het s.s. ÄNNA CORNELIA".
Voorts de sleepdienst Noord-Holland met de sleepboten "NOORD-HOLLAND" No.1, No. 2, No. 6 No. 7, met de sleepboten van de firma Suyver, genaamd "HOLLAND" en "HAARLEM" en de sleepboot "t' Zand"
Bovendien werden baggerwerken uitgevoerd met de baggermolens "AMSTERDAM"en "No. 3", 1 elevator en 10 modderbakken, terwijl de firma tevens een inrichting bezat om boeiankers in de grond te draaien alsmede een houten bok genaamd "HERCULES".
Uitvoerder van de aannemerij was de Heer Maarten de Bruin.
Bij de aannemerij behoorden verder de sleepboten "ANNA"en "BETSY", diverse heikarren en heistellingen.
Al dit materieel was reeds vrij oud en uit de tijd, zodat vernieuwing dringend noodzakelijk was.
Hiermede werd door Jan Goedkoop Jr. , na de dood van zijn vader met spoed begonnen zoals verder zal blijken.
Tenslotte verkocht de firma basaltsteen voor de Basalt Maatschappij te Rotterdam.

In 1902 werden de lichterschepen "JONGE DANIEL" en "CASTOR", welke eveneens eigendom van de firma waren en geen winst opleverden verkocht.
In dat jaar werden van de firma Suyver de sleepboten "HAARLEM" "t' ZAND" en "HOLLAND", welke reeds door Gebr. Goedkoop werden geëxploiteerd, gekocht om weer aan de sloper te worden verkocht, met uitzondering van de sleepboot "HOLLAND", die aan de vloot werd toegevoegd.
Te Sliedrecht werd de sleepboot "PIETJE ELISABETH" aangekocht en onder de naam "JAN GOEDKOOP DZN" in de vaart gebracht.
Ook werd dat jaar te Velsen voor de IJmuider-dienst een nieuwe steiger en een stenen kantoorgebouw gebouwd.

In Buiksloot bezat de firma een werf met twee loodsen en een woonhuis.
De vaartuigen van de aannemerij werden op deze werf gerepareerd.

In 1904 werd de sleepboot "JAN GOEDKOOP DZN" met winst aan de Goudkust van Afrika verkocht en werd opdracht gegeven tot bouw van de sleepboten "DANIEL GOEDKOOP" en ÄNTOINETTE W. GOEDKOOP", alsmede voor een nieuwe stoomketel voor de sleepboot "HOLLAND" terwijl de sleepboot "NOORD HOLLAND"
No. 7" een grote verbouwing onderging.

In 1905 vond de verbouwing plaats van de sleepboot "BETSY", welke daarna "WILLEMINA GOEDKOOP" heette, terwijl een ijsbreker in bouw werd gegeven voor de sleepboot "ANTOINETTE W. GOEDKOOP".
Dat jaar werden de baggermolen "No. 3" en de elevator naar Kopenhagen verkocht. Terwijl het volgend jaar de baggermolen "AMSTERDAM" naar Zaltbommel werd verkocht.
Eveneens in 1906 werd echter een nieuwe baggermolen "OLDEBROEK"aangekocht.
Voorts werd in 1906 de passagierboot "KONINGIN WILHELMINA"- plaats biedende aan 1000 passagiers - in bouw gegeven, alsmede een steiger te Houtrakpolder, een kantoorgebouw te IJmuiden en de motorboot "PICCOLO 1".

In 1907 werd de grote sleepboot "JAN GOEDKOOP DZN" in bouw gegeven terwijl de sleepboot "DANIEL GOEDKOOP" naar Roemenië en de sleepboot "NOORD HOLLAND" No.1", de bok "HERCULES" en een heikar voor de sloop werden verkocht.

In 1908 werden besteld de motorboot "PICCOLO 2" (omdat de "PICCOLO 1" naar Antwerpen voor het schoolschip "Comte de Smet de Nayer" verkocht werd, dat even later met man en muis is vergaan ) en de motorvrachtboot "IJMUIDEN EXPRESS" voor het vervoer van vis en goederen voor de IJmuiderdienst, benevens de drijvende bok "SIMSON" met een lichtvermogen van 35 ton.
In het zelfde jaar werden de sleepboot "NOORD-HOLLAND" No. 6" en enige modderbakjes voor sloop verkocht.
In de afgelopen 7 jaar was de vloot nu belangrijk gemoderniseerd en bestond toen uit de sleepboten "Noord-Holland" No. 2 en No. 7" "HOLLAND", "JAN GOEDKOOP DZN", "ANTOINETTE W. GOEDKOOP", "WILLEMINA GOEDKOOP", de "ANNA", drie ijsbrekers, motorboot "PICCOLO 2", 2 zeevletten, s.s. "KONINGIN WILHELMINA", "DOLPHIJN", "MERCURIUS", "BEEMSTER", m.s. "IJMUIDEN EXPRESS", s.s. "ANNA CORNELIA", een kantoorlichter, bok "SIMSON", baggermolen "OLDEBROEK", 2 bakken voor boorinrichting van schroefankers, 2 bakken met heistelling, 1 heikar, 1 timmerark, 1 roei- en 1 peilboot, kolenlichter "ZELDENRUST", terwijl de firma tevens verschillende gebouwen en een werf te Buiksloot bezat.

In 1909 werd een nieuwe sleepboot "DANIEL GOEDKOOP" gebouwd, terwijl de sleepboot "ANNA" naar Friesland , de baggermolen "OLDEBROEK"naar Düsseldorf en nog 2 modderbakjes werden verkocht.

Ondanks de uitbreiding van de IJmuider-dienst met het s.s. "KONINGIN WILHELMINA"was er in 1910 behoefte aan meer vervoercapaciteit van personen en werd bij de Nederlandsche Scheepsbouw Mij. de grote passagiersboot "PRINS HENDRIK" besteld.
Dit schip was in staat 2000 personen te vervoeren, was de grootste passagierboot van Nederland voor de binnenvaart en kostte f 135.229,-- op de 1ste reis was het schip geheel bezet en bleek een groot succes te zijn.
De steiger te Velsen moest voor het schip belangrijk vergroot worden.

In 1910 werd nog de ijsbreker van de sleepboot "ANNA" die het vorige jaar reeds gekocht was, ook verkocht.

Ook de volgende jaren laten weer belangrijke vernieuwingen van de vloot van Gebr. Goedkoop zien.
Zo werd in 1911 de sleepboot "PIETER GOEDKOOP DZN"besteld.
Dat jaar werd tevens het kantoor te IJmuiden vernieuwd.

In 1912 werd de sleepboot "NOORD-HOLLAND" No . 7" andermaal verbouwd en daarna "HENRIETTE S.M. GOEDKOOP" genaamd.
De motorboot "PICCOLO 2" werd verkocht aan de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam, terwijl hiervoor van de erfgenamen van Pieter Goedkoop Dzn" de motorboot "PICCOLO 3" (m.s. "ORION" ) met schuitenhuis werden aangekocht.
Deze fraaie motorboot werd echter hetzelfde jaar nog met grote winst aan de Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij te Mexico verkocht.
In dat zelfde jaar werd besloten tot de bouw van een kantoorgebouw aan de Ruyterkade 44, hetgeen ca . f 38.000,-- kostte.
Het huis Binnenkant 18, waar sinds 1897 de kantoren gevestigd waren geweest, werd op 1 april 1912 verlaten.
Jan Goedkoop Jr. verhuisde naar Ruyschstraat 1 (hoek Weesperzijde) in mei 1912.

In 1913 werd de bouw opgedragen van de sleepboot "HEYME GOEDKOOP" en de motorboot "PICCOLO 4", alsmede van een motorvrachtboot "AMSTERDAM EXPRESS".
Dat jaar werd het station IJmuiden vergroot en de inrichting voor boeiankerschroeven vernieuwd.

In 1914 bleek het noodzakelijk de vloot sleepboten opnieuw uit te breiden en werd de sleepboot "ELISABETH GOEDKOOP" in bouw gegeven.

In 1915 werd het houten kantoor te den Helder vervangen door een stenen gebouw terwijl de sleepboot "WILLEMINA GOEDKOOP" (ex . "BETSY") naar Friesland werd verkocht .
Eveneens werd dat jaar het schuitenhuis van de "PICCOLO 3" verkocht.

In 1916 werd de passagierboot "DOLPHIJN" geheel verbouwd , o.a. voorzien van een promenadedek, wat ruim f 45.000,-- kostte.
In hetzelfde jaar werd de sleepboot "NOORD-HOLLAND No.2" voor sloop verkocht terwijl tevens werden verkocht de veeboot "BEEMSTER" naar Alkmaar, enige roei- en peilboten en een gedeelte van terrein te Buiksloot.

In 1917 werd de ijsbreker van de "WILLEMINA GOEDKOOP" (welke in 1915 gekocht was) verkocht.

Gedurende de oorlogsjaren 1914 tot 1918 nam de scheepvaart op de haven Amsterdam steeds meer af en kreeg dus de sleepdienst in verhouding steeds minder werk.
Ten slotte waren bijna alle sleepboten opgelegd.
Het vervoer van personen en goederen per IJmuiderdienst nam in die tijd echter belangrijk toe.


In 1919 werd de passagierboot "MERCURIUS" aan Spanje verkocht, waar zij in de haven van Vigo (Spanje) dienst kwam doen.
Ook werd dat jaar de motorboot "PICCOLO 4" aan Nederlands Indië verkocht en per Stoomvaart Maatschappij "Nederland " vervoerd.

In 1920 werd de oude sleepboot "HOLLAND"geheel verbouwd en vernieuwd wat ca. f 42.000,-- kostte, en kwam weer onder de naam "WILLEMINA GOEDKOOP" in de vaart.
Waar de toekomst van de IJmuider-dienst er niet rooskleurig uitzag en tevens de N.V. Alkmaar Packet de lijn IJmuiden aan haar diensten gaarne wilde toevoegen, werd in mei 1920 de gehele dienst , bestaande uit de schepen "PRINS HENDRIK ", "KONINGIN WILHELMINA", "PRINSES JULIANA" (ex. "DOLPHIJN"), de vracht motorboten "IJMUIDEN- en AMSTERDAM EXPRESS", kantoren en steigers te IJmuiden, Velsen, Houtrakpolder, Westzaan en Amsterdam, verkocht voor de kapitale som van f 475.000,--.
Bij deze verkoop was bedongen, dat het personeel geheel overging in de dienst van de N.V. Alkmaar Packet.
In hetzelfde jaar werd ook het resterende deel van de werf te Buiksloot verkocht.

Aanvang 1922 werd de firma Gebr. Goedkoop ontbonden en omgezet in een naamloze vennootschap, N.V. Reederij v/h Gebr. Goedkoop met een kapitaal van een miljoen gulden, waarvan f 400.000,-- geplaatst.
Tot directeur werd benoemd de enige firmant van Gebr. Goedkoop , Jan Goedkoop Jr.
In dit jaar bleek het opnieuw nodig de vloot uit te breiden en werd de "ANNIE GOEDKOOP"aangekocht.

De goederendienst Amsterdam-Den Helder, welke zeer vele jaren had bestaan, werd in 1921 opgeheven en al het materieel aan de stoombootdienst Esona te den Helder verkocht.
Het personeel ging mede over.

In 1923 werd een grote ijsbreker ten behoeve van de sleepboot "DANIEL GOEDKOOP" in bouw gegeven, evenals een motorboot "PICCOLO 5".
In 1925 werden de "HENRIETTE S.M. GOEDKOOP" (ex. "NOORD-HOLLAND No. 7") voor de 3de maal verbouwd en vernieuwd , hetgeen f 31.000,-- kostte.
Dit schip was in 1867 gebouwd en nog in uitstekende toestand.
Ook de sleepboot "ANTOINETTE W. GOEDKOOP" werd verbouwd en van een nieuwe ketel voorzien.

In 1926 werd de kolenlichter "ZELDENRUST" verkocht en de sleepdienst uitgebreid door aankoop van de sleepboot "IKA GOEDKOOP"

In 1927 werd de sleepboot "ANNIE GOEDKOOP", welke in 1922 was aangekocht, wederom verkocht evenals de "WILLEMINA GOEDKOOP" (ex. "HOLLAND").
In hetzelfde jaar werd te Rotterdam een sleepboot aangekocht, welke wederom "WILLEMINA GOEDKOOP" werd genaamd.

In 1928 werd de motorboot "PICCOLO 5" naar Zaandam verkocht en de bouw van de stalen motorboot "PICCOLO 6" opgedragen.
De sleepdienst breidde zich voortdurend uit en het steeds groter worden van de zeeschepen deed de rederij besluiten tot de bouw van twee krachtige sleepboten "ANNA CORNELIA GOEDKOOP" en "ANNIE GOEDKOOP", terwijl kort daarop in 1929 de nog sterkere sleepboot "MARIA HENRIETTE GOEDKOOP"werd besteld.

De sleepbootvloot bestond toen uit de in uitstekende staat verkerende schepen: "PIETER GOEDKOOP" , "ANNA CORNELIA GOEDKOOP", "ELISABETH GOEDKOOP", "JAN GOEDKOOP DZN", "ANTOINETTE W. GOEDKOOP", "DANIEL GOEDKOOP ", "HENRIETTE S.M. GOEDKOOP", "HEYME GOEDKOOP", "WILLEMINA GOEDKOOP", "IKA GOEDKOOP", "ANNIE GOEDKOOP" en "MARIA HENRIETTE GOEDKOOP", dus totaal 12 sleepboten welke reeds in 1929 een sleeploon van f 656.000,-- bij elkaar verdienden.
In 1901 had dit f 76.600,-- bedragen, dus wel een geweldige vooruitgang !

In 1930 werd voor de sleepboot "WILLEMINA GOEDKOOP" een grote ijsbreker in bouw gegeven.
Daar het kantoorgebouw de Ruyterkade 44 door voortdurende verzakking onbewoonbaar werd, werd dat jaar besloten het geheel af te breken en een nieuw gebouw te laten plaatsen met woningen voor de walkapitein en walmachinist.
Op 3 mei 1931 werd het nieuwe kantoor feestelijk ingewijd en bleek geheel aan de verwachtingen te voldoen.

Voor bergingsdoeleinden werd een draagbaar motorpompje aangeschaft terwijl de bok "SIMSON"werd gemoderniseerd door het aanbrengen van een elektrische installatie met nieuwe lieren.
De stroom werd geleverd door een dynamo aangedreven door een kromhoutmotor.

De vloot was na de grote uitbreiding in 1928 en 1929 op voldoende sterkte gekomen en geheel en al in staat het benodigde sleepwerk in de havens van Amsterdam en Zaandam en op het Noordzeekanaal naar behoren te verrichten,
zodat tot 1939 geen nieuwe schepen in aanbouw behoefden te worden gegeven.

In januari 1939 kwam de N.V. Reederij voorheen Gebr. GOEDKOOP door aankoop in het bezit van alle aandelen van de N.V. Bureau Wijsmuller te IJmuiden, welke N.V. een zeesleepdienst en bergingsbedrijf exploiteert.
Daar Bureau Wijsmuller geheel aansluit aan de stadssleepdienst was deze aankoop een zeer belangrijk en voordelig feit.

In 1937 was de sleepboot "ANTOINETTE W. GOEDKOOP" met bijbehorende ijsbreker verkocht.
Deze sleepboot had sinds 1904 (dus 33 jaar) onafgebroken dienst gedaan.
Na sinds 1913 (dus 25 jaar) dienst te hebben gedaan werd in 1938 de sleepboot "HEYME GOEDKOOP" verkocht en in plaats hiervoor een krachtige sleepboot besteld, die wederom de naam "ANTOINETTE W. GOEDKOOP" kreeg.

In 1939 werd opdracht gegeven tot bouw van een bergingsvaartuig, voorzien van krachtige pompen en andere hulpwerktuigen.
Dit schip kwam najaar 1939 in de vaart en "HULP IN NOOD" gedoopt.
Het voorzag in een werkelijke behoefte, daar voortdurend van werk voorzien was en is.

Sinds het uitbreken van de oorlog met Duitsland op 10 mei 1941 heeft de sleepdienst zeer belangrijk minder werk gekregen, daarentegen kreeg de bergingsdienst het bijzonder druk voor het verwijderen van de vele wrakken in ons land.
Het s.s. "NAALDWIJK" dat daar in IJmuiden gezonken lag, werd door de bergingsdienst met goed gevolg gelicht.
De bok "SIMSON" beleefde grote tegenspoed, doordat deze in 1940 en 1941 in totaal 3 maal zonk.
De sleepboten "ELISABETH GOEDKOOP" en "ANNIE GOEDKOOP" werden door de vijand tot oorlogsbuit verklaard ,terwijl de sleepboten "PIETER GOEDKOOP", "ANNA CORNELIA GOEDKOOP" en "MARIA HENRIETTE GOEDKOOP" door de Duitse Marine werden gevorderd en naar Gdynia vertrokken met een vreemde bemanning.
De sleepdienst hield alleen dus nog de beschikking over de sleepboten "JAN GOEDKOOP DZN" , "ANTOINETTE W. GOEDKOOP", "DANIEL GOEDKOOP", "HENRIETTE S.M. GOEDKOOP", "WILLEMINA GOEDKOOP" en "IKA GOEDKOOP.
Sinds de omzetting van de firma in een naamloze vennootschap in 1922 weerspiegelen zich de goede resultaten in hoge dividenduitkeringen.
Deze bedroegen over:

1922 8% 1931 15%
1923 9% 1932 15%
1924 10% 1933 10 ½ %
1925 10% 1934 15%
1926 10% 1935 15%
1927 12% 1936 21%
1928 15% 1937 24%
1929 15% 1938 25¼%
1930 15% 1939 10%
1940 10%  

Zijnde over 19 jaar een gemiddelde uitkering van 14%.
De buitengewoon sterke financiële positie van de N.V. Reederij voorheen Gebr. Goedkoop op heden blijkt uit het feit dat 1 januari 1922 begonnen werd met een geplaatst kapitaal van f 400.000,-- terwijl op 1 januari 1941 daar boven aanwezig was een reservefonds groot f 500.000,-- een nieuwbouwfonds groot f 675.993,-- en een fonds voor diverse belangen groot f 258.486,--.

1940 - 1945. Korte samenvatting van de oorlogsjaren.
1940. opruimingswerk in diverse IJsselmeerhavens, gezonken sleepboten,geblokkeerde haven, vorderingen, buitverklaringen, beschietingen enz., en uiteindelijk staken van het bedrijf Oktober 1944.

1945 De Rederij treedt op als Beherend Vennoot in C.V. Intern. Bergingsonderneming. Opgericht door enige grote Amsterdamse ondernemingen in het bijzonder vooropruimingswerk in Amsterdam en IJmuiden.

jan goedkoop
LHWH goedkoop
Jan Goedkoop Jr.
L.J.W.H. Goedkoop

De directeur Jan Goedkoop Jr. wordt sedert 1 juli 1930 bijgestaan door L.J.W.H. Goedkoop, achterkleinzoon van Pieter Goedkoop (in 1842 oprichter van de firma Gebr. Goedkoop) en sinds 1 mei 1935 door Jan Goedkoop Dzn, achterkleinzoon van Daniël Goedkoop (broer van genoemde Pieter Goedkoop en medeoprichter van de firma Gebr. Goedkoop).
Lambert Johan Willem Hendrik Goedkoop is sinds 1 mei 1935 procuratiehouder.
Per 1 juni 1945 volgde benoeming tot directeur van beide laatst genoemden.
De heer Jan Goedkoop Dzn trad reeds op 15 juli 1948 uit.
Op 1 januari 1952 verleende Jan Goedkoop Jr. algehele procuratie aan Christiaan van der Zee.
Op 20 Augustus 1952 overleed de heer Jan Goedkoop Jr.
Lambert Johan Willem Hendrik Goedkoop. (Bart), sinds laatstgenoemde datum enig directeur der vennootschap emigreerde op 25 juni 1959 naar Zwitserland en droeg de algehele leiding op aan Christiaan van der Zee per 1 juli 1959.

christiaan v.d zee
Christiaan van der Zee
Respectievelijk werden na 1945 d.m.v. aankoop & nieuwbouw de volgende boten aan de vloot toegevoegd.1946 s.slb.President Roosenvelt & s.slb.Winston Churchill. (nieuwbouw)

1947 s.slb.Dieuwertje Goedkoop no.I (casco aangekocht)
1948 m.slb. Antoinette W no.III Goedkoop. (nieuwbouw)
1949 m.slb.Frits Goedkoop (aangekocht ex. Albatros)
1951 s.slb.Daniel Goedkoop no.III (aangekocht ex. Hermann Kirsch)
1951 Kolenlichter Zeldenrust (aangekocht)
1953 m.slb.Heyme Goedkoop no.II (casco aangekocht)
1954 m.slb.Johanna C. Goedkoop (nieuwbouw)
1954 s.slb.Wouter Goedkoop no.I (aangekocht ex IJsselmeer)
1954 s.slb.Catharina E. Goedkoop (aangekocht ex Moerdijk)
1955 m.slb.Marian C.A. Goedkoop (nieuwbouw)
1956 m.slb.Ika Goedkoop no.II (nieuwbouw)
1957 m.slb.Philip R. Goedkoop (nieuwbouw)
1957 m.slb.Hermina E. Goedkoop (nieuwbouw)
1958 m.slb.Jan Jr. Goedkoop (nieuwbouw)
1960 m.slb.Willemina Goedkoop no.IV (nieuwbouw)
1961 m.slb.Bregje Goedkoop (aangekocht ex Mars)
1961 m.slb.Henriette S.M. Goedkoop no.II (nieuwbouw)
1962 m.slb.Petronella. J. Goedkoop (nieuwbouw)
1962 m.slb.Jacob Goedkoop (nieuwbouw)
1962 m.slb.Johannes Goedkoop (nieuwbouw)
1962 m.slb.Hendrik P. Goedkoop (nieuwbouw)
1963 m.slb.Bernardus Goedkoop (nieuwbouw)
1964 m.slb.Pieter Goedkoop no.II (nieuwbouw)
1965 m.slb. Dieuwertje Goedkoop no.II (nieuwbouw)
1965 m.slb.Albert Goedkoop (nieuwbouw)
1965 m.slb.Wouter Goedkoop no.II (nieuwbouw)
1965 m.slb.Dorothea M. Goedkoop (nieuwbouw)
1965 m.slb.Frederik W. Goedkoop (nieuwbouw)
1966 m.slb.Anders J. Goedkoop (nieuwbouw)
In1965 werd de "WINSTON CHURCHILL" aan Terneuzen verkocht en heeft daar nog 25 jaar als "ZEELAND" voor Willem Muller gevaren.
Nu vaart zij nog steeds (onherkenbaar als duwboot) voor een particulier.


In 1966 gingen naar H.I. Ambacht de "ELIZABETH" de "ANNA CORNELIA''
en de "MARIA HENRIETTE" die door Ellen als de mooiste havensleepboten
van Europa werden gezien.

De "DANIEL GOEDKOOP"werd samen met de "PRESIDENT ROOSEVELT " in 1966 aan een rederij in Genua verkocht en de sleepreis naar Italië werd uitgevoerd door Smit.
Van de "DANIEL" is niets te achterhalen maar de "ROOSEVELT " is in augustus 1987 te Brindisi gesloopt.
Als laatste stoomboot werd in 1967 de "ANNIE GOEDKOOP " voor de sloop verkocht.
Het is misschien aardig te weten, vanaf 1 januari 1949 tot eind 1965 er in totaal 75.992 ton steenkool is verstookt met in het topjaar 1957 6200 ton en in 1965 742 ton.

In 1972 werd Mammoet transport op gericht door van Wezel in Hengelo, Stoof in Breda en Goedkoop.
Jan Goedkoop, zoon van L.J.W.H. Goedkoop werd een der drie directeuren, en de kleine sleepboten "FRITS", "ANTOINETTE W" "DIEWERTJE "ALBERT " "HEYME "de drijvende bokken en de bergingsvaartuigen dit alles verdween onder de naam Mammoet Goedkoop in Mammoet Transport.
In de sleepdienst bleven de grote sleepboten voor de havenassistentie.
Door het uitblijven van de verwachtte uitbreiding in het westelijk havengebied en dreigende sluiting van de scheepswerven besloot de directie drie boten te verkopen.
De "HERMINA E. GOEDKOOP "werd in 1969 aan de heer Engelsman in Badhoevedorp verkocht, na onder klasse gebracht te zijn voer zij jaren als " DIANA " voor aannemers langs de Engelse en Franse kust.
Daarna als" VIKING " voor Koerts in Delfzijl, die haar inmiddels ook heeft verkocht aan Vigo in Spanje.
De " PHILIP R GOEDKOOP " ging in 1969 als '' WATERSTAAT " aan Wagenborg in Delfzijl in 1980 werd zij als " NESTOR " aan Griekenland verkocht.
De " MARIAN C.A. GOEKOOP " vond in 1970 als "AJO1 "een nieuwe eigenaar in
Kotka Finland.
Door een oplettende kapitein van een Spliethoff boot weten wij dat zij in 1989 als"Pontius"in Finland gesloopt is.
Het aantal assistentie nam wel af de zeeschepen werden echter steeds groter zodat in 1968 werd besloten de "HENDRIK P. " en " PETRONELLA J. " op de werf te Arnhem ingrijpend te verbouwen.
Er kwam een nieuw dekhuis, de houten brug en stuurhut werden vervangen door staalbouw compleet met schoorsteen, mast en schavotje met water / schuimkanon.
Het uiterlijk van de boten werd nog sierlijker dan zij al waren.
De grootste verandering was aan de buitenkant echter onzichtbaar.
De twee motoren kregen drukvulling en de vaste schroef werd vervangen door een verstelbare.
Door deze ingreep ging de trekkracht derhalve sterk omhoog.
Dezelfde operatie werd in 1970 uitgevoerd op de " HENRIETTE SM "en de "WILLEMINA " nu echter in Harlingen omdat de werf in Arnhem in moeilijkheden verkeerde.

In 1973 werd de " JAN Jr. ", de enige Voith Schneider boot uit de Goedkoop vloot als Carraig Dubh aan Cork in Ierland verkocht.In 1993 dook zij op als "Leslene" met als eigenaar R. Harvey uit Grimsby.
Maar er veranderde meer, in 1975 werden de aandelen van het familiebedrijf verkocht.
Na vergeefse poging om met de Engelse Swire Group in zee te gaan gingen de aandelen voor 50 % naar de K.N.S.M. en de andere 50 % naar Wysmuller in IJmuiden.
Er werden twee commissarissen benoemd de heer S. Doyer van de K.N.S.M. en de heer F. Wysmuller.

In 1978 vertrok de heer F.W. Goedkoop ( Frits ) uit het bedrijf en voor het eerst in 171 jaar stond er geen Goedkoop meer aan het roer.
Terloops was in 1977 de eerste grote motorboot " JOHANNA C " uit 1954 naar Dordrecht verkocht.
Na vele omzwervingen werd de boot in 1980 aan Suez verkocht en in 1981 dook zij weer op als " THALASSA " te Ras Saukeir, alwaar zij inmiddels is gesloopt.
Gedurende 1978 tot 1981 werd concurrentie ondervonden van de Amsterdam Towing Company in het eerste jaar was de concurrent vrij agressief bezig , maar als gevolg van het geringe vermogen van de sleepboten en het ontbreken van een goede 24 uur service werden de activiteiten van de A.T.C. snel minder.
Per 1 september 1979 gingen de 50 % aandelen van de K.N.S.M. ook naar Wysmuller en was Goedkoop een 100 % dochter van Wysmuller geworden.
Dit had veel voordelen maar er moesten ook de nodige klippen omzeild worden.
De naam veranderde in Goedkoop Havensleepdiensten B.V. Goedkoop stond voor de moeilijke taak het Wysmuller tarief gebaseerd op tonnage en het Goedkoop tarief gebaseerd op lengte in meters samen te smeden tot een tarief zonder dat dit ingrijpende gevolgen had voor de wederzijdse klanten.
Ook de contractanten van de Wysmuller Havenboten kwamen onder de supervisie van Goedkoop, het personeel bleef in dienst bij Wysmuller.
Als direct gevolg van de overdracht kwamen de twee K.N.S.M. sleepboten "ALBATROS " 1955 320 p.k. en de " MEEUW " 1949 250 p.k. met personeelsleden bij Goedkoop terecht. Deze boten pasten niet in de Goedkoop vloot en werden in 1980 verkocht aan Tripoli in Libanon welke lange reis op eigen kracht werd ondernomen de " MEEUW "gesleept door de " ALBATROS ".
De laatste nieuw gebouwde boot de " ANDERS " dateerde uit 1965 en om een optimale service te kunnen verlenen aan de nog steeds groter wordende zeeschepen werd er een studie gemaakt over nieuwbouw. .
De grote ervaring van Wysmuller Engineering kwam nu goed van pas. Wysmuller liet in 1981 en 1982 acht grote sleepboten bouwen bij Tille Scheepsbouw in Kootstertille Friesland. n.l. de "GRONINGEN" - "GELDERLAND" - "OVERIJSSEL" - "UTRECHT" - "ZEELAND" - "BRABANT" - "LIMBURG" - FRIESLAND".
Deze zeegaande boten van een zeer geavanceerd type waren toen de modernste in Europa.
Door de toepassing van twee 360 graden draaibare roerpropellers zijn de schepen buitengewoon wendbaar, hetgeen bij het havensleepwerk zeer belangrijk is.
Het uitzicht vanaf de brug wordt niet door de schoorstenen etc. belemmerd.
De schepen worden bestuurd door middel van een stuurhandel, die zich bevindt op het centrale bedieningspaneel, vanwaar de kapitein tevens de sleeplieren,zowel voor als achter kan bedienen het motorvermogen is 2x 1299 p.k. en de trekkracht 34 ton.
Vier van deze acht boten werden door Goedkoop van Wysmuller gehuurd de andere vier werden door Wysmuller wereldwijd ingezet.
Waar rekening mee was gehouden en veel prognoses over werden gemaakt werd nu werkelijkheid , de assistentie van grote schepen welke werden verricht met drie of vier sleepboten liepen terug tot twee sleepboten.
De omzetvermindering die hieruit voort kwam was nagenoeg gelijk aan de opgestelde prognose.

In 1982 werd de " PIETER" uit 1964 verkocht aan J.Kooren in Rotterdam en herdoopt in "CONDOR" in 2000 verkocht aan Engeland en herdoopt in Racia".
Dit was een gevolg van het feit dat assistentie aan kleinere schepen verminderde. Het steeds meer toepassen van boegschroeven enz. was hier niet vreemd aan. Op 13 mei 1982 gingen de vlaggen uit, de Rederij bestond 175 jaar en in het Havengebouw was een grote receptie voor relaties en klanten.
Het woord werd o.a. gevoerd door burgemeester W. Polak.
De dagen erna was het kantoor een bloemenzee! Voor het Goedkoop en Wysmuller personeel en hun partners in totaal ongeveer 500 man en vrouw was er een groots feest in Avifauna , elf bussen werden gehuurd om al deze medewerkers van huis te halen en weer terug te brengen.
Nog in het jubileumjaar 1982 werd de " WILLEMINA " uit 1960 in samenwerking met Wysmuller Engineering gebruikt voor nieuwe ontwikkelingen.
Onder het voorschip werd een 360 graden draaibare en intrekbare boegschroef gemonteerd gekoppeld aan een 500 p.k. sterke motor en een schroefdiameter van een meter.
Dit bracht een grote verandering in assistentie als achterboot , als het te assisteren schip " SLAAGS " was, werd de sleepdraad onder een soort paperclip op het achterschip geleid, waardoor een aangrijpingspunt van de sleepdraad ver naar achteren kwam te liggen, en de sleepboot niet kon kapseizen.
De sleepboot kon nu over grote afstand en met hoge snelheid achteruit meevaren en gestuurd door de boegschroef. Het succes was zo groot dat in 1983 en 1985 de "HENRIETTE S.M. ", de " PETRONELLA J." en " HENDRIK P " ook deze verbouwing ondergingen waarbij tevens de schoorsteen werd vervangen door rookkanalen.
Dit kwam het uitzicht zeer ten goede en de gemonteerde sleeplier met draad maakte het werk aan dek een stuk lichter het vervangen van de schoorsteen werd bij de "WILLEMINA " in 1986 uitgevoerd. Als vervanging van een der sleepboten uit de 2400 p.k. Provincieklasse werd soms voor jaren de Hamburgse "ISE " gecharterd, deze boot uitgerust met schotelpropellers onder het voorschip bezit een motorvermogen van 1740 pk en een trekkracht van 29 ton.
Dit goed onderhouden schip paste prima in de vloot en onze bemanning konden er goed mee overweg.
Mammoet Transport nu dochter van Nedlloyd had steeds meer ruimte nodig na diverse verbouwingen en o.m. opofferen van de vier dienstwoningen en dichtmaken van het open dakterras werd in 1986 besloten voor Mammoet een nieuw gebouw neer te zetten naast het oude gebouw.
De bestaande onderbouw waarin sinds 1961 de werkplaats en rijwielstalling waren gesitueerd werd grondig verbouwd en met een etage uitgebreid.
Erg lang heeft Mammoet er geen profijt van gehad want in 1990 werd er een pand in Hoofddorp betrokken.

In 1989 verdween de "ANDERS J." uit 1965 van de vlootlijst het schip ging voor Wysmuller naar Noord Afrika, en werkte aan de uitbreiding van een haven, in 1995 werd zij verkocht aan Fa. Zwagerman in Neder Horst ten Berg.
Door uitbreiding van de Wysmuller activiteiten had Goedkoop eind jaren tachtig de beschikking over twee boten van de provincieklasse.
Naast de Duitse " ISE " werd nu ook de Engelse "SKELTON CROSS " in charter genomen.
Deze in 1976 gebouwde boot had een vermogen van 2200 pk en een trekkracht van 30 ton.
De boot was uitgerust met twee z.g. Z-pellers onder het voorschip en kwam net als de " ISE " het best tot zij recht als achtersleepboot.
Nabij Goedkoop een complete revisie te hebben ondergaan verdween zij in 1992 weer naar Engeland in een veel beter staat dan waarin zij was gekomen!
Het oostelijke havengebied was intussen veranderd in grote woonwijken en de basis van de Goedkoop boten kwam ver van de zeevaart te liggen.
Inmiddels had Wysmuller in Vigo Spanje in 1993 twee boten voor de haven en s.o.s. dienst in IJmuiden laten bouwen.
De schepen zijn uitgerust met Aquamaster roerpropellers onder het achterschip en hebben een trekkracht van 50 ton.
De naam Goedkoop prijkt op de verschansing van deze " TITAN " en " SIMSON ".
In de zomer van 1994 vond de verhuizing plaats van de Westerdoksdijk naar de Elbaweg aan het water van de voormalige A.D.M. west en recht boven de Hemspoortunnel.
Het complex omvat een laagbouw kantoor en magazijn, kantine en een zeer moderne en van alle nodige apparatuur voorziene radiokamer.
Van de drie drijvende steigers verhuisden er twee mee naar de nieuwe basis welke is bevestigd op korte afstand van de grote havenbedrijven.
Eind juli 1994 werden de "FREDERIK W "en " DOROTHEA M." herdoopt in "MERCURIO & MARTE" vanuit Rotterdam naar Montevideo verscheept waar Wysmuller belang in een sleepdienst had verworven.
De " WOUTER " herdoopt in "JUPITER" volgde enige tijd later, om in 1998 wederom verkocht te worden samen met de "MERCURIO & MARTE"voor werkzaamheden op de rivier aldaar, t.b.v. de duwvaart.
Nu is alleen nog de " BERNARDUS " uit 1963 van de puntpijper serie als reserve boot aanwezig, 1997 werd deze aan Willem Muller Terneuzen verkocht en herdoopt in Multratug 3.

Sinds 1 juli 1999 is er definitief een einde gekomen van Goedkoop
in de haven van Amsterdam.
Wat ons rest is alleen historie, via deze site willen wij er voor waken dat
een bedrijf met een traditie van bijna twee eeuwen niet in de vergetelheid
geraakt.

spacer
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
 
 

Copyright www.reederijgebrgoedkoop.nl - informatie R.X. O'Bryan en H. Windhorst